5 CÁCH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

văn phòng ảo

Số hóa và tạo cơ sở dữ liệu lâu dài, tạo công cụ làm việc trên nền tảng số hóa giúp doanh nghiệp bất động sản quản trị hiệu quả.

Số hoá cơ sở dữ liệu thiết kế

Khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp hoặc tòa nhà cần được số hóa hoàn toàn cơ sở dữ liệu để làm nền tảng quản lý. Khi số hóa, cơ sở dữ liệu từ bản vẽ sẽ chuyển sang nền tảng số trên GIS (hệ thông tin địa lý) và được đưa lên trên bản đồ vệ tinh Google Maps giúp khách hàng doanh nghiệp và người dùng biết vị trí của dự án thực địa.

Tạo cơ sở dữ liệu lâu dài

Khi số hoá nền tảng bản vẽ như lô đất, điện, nước… các đối tượng sẽ biến đổi thành hệ cơ sở dữ liệu. Khi bạn hoặc khách hàng tương tác, phần mềm sẽ cập nhập dữ liệu vào từng đối tượng, giúp đơn vị quản lý cập nhật dữ liệu khoa học và chính xác.

Ví dụ với một ô đất dự án, khi bạn tập hợp cơ sở dữ liệu, bạn có thể quản lý lịch sử của người mua trong các hoạt động như mua bán nhà đất, giấy tờ hợp đồng đi kèm, tọa độ… cho đến khi khách hàng vào ở. Tương tự, phần mềm còn lưu trữ từng cái cây, ngọn đèn, con đường… giúp doanh nghiệp bất động sản có phác đồ khoa học và gọn gàng.

Tạo công cụ làm việc nhóm trên nền tảng số hoá

Phần mềm ngoài việc tạo dựng hệ cơ sở dữ liệu cho các đối tượng thuộc phạm vi dự án, còn tạo nền tảng làm việc chung cho nhân viên, phòng ban, đại lý bất động sản, khách hàng của doanh nghiệp.

Trên cơ sở nền tảng làm việc nhóm cho các dự án bất động sản và đối tượng số hoá, doanh nghiệp bất động sản sẽ chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp thường sang nền tảng doanh nghiệp số. Áp dụng công nghệ sẽ giúp tăng lợi thế cho doanh nghiệp.

Tpizi - Tạo dựng công cụ làm việc nhóm trên nền tảng số hoá.

 Tạo dựng công cụ làm việc nhóm trên nền tảng số hoá.

 

Giúp lãnh đạo ra quyết định

Những số liệu trực quan này sẽ giúp lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh và chính xác, giúp doanh nghiệp đi đúng hướng trên con đường phát triển.

Tpizi.com hoàn toàn số hoá dự án bất động sản và gắn liền với các giải pháp công nghệ khác

Đô thị thông minh – dự án bất động sản thông minh

Đô thị thông minh là đô thị được số hoá và gắn liền với các giải pháp công nghệ. Trong đó, phần mềm đóng vai trò giúp khu đô thị, toà nhà được tự động hoá trong quản lý.

VinaOffice – Dịch vụ văn phòng chia sẻ, chỗ ngồi làm việc, phòng họp cho thuê, đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bình luận Facebook:

0985020405